Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğüyle Bir Araya Geldi
10 Şubat 2021 18:10

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, verimliliği artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığının ardından Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü yönetimiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül’ün yanı sıra Koordinatör Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Battal Doğan ve Öğr. Gör. Dr. Cemil Ocak katıldı. Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, Doç. Dr. Battal Doğan ve Öğr. Gör. Dr. Cemil Ocak’ın Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda, araştırma üniversitesi kriterleriyle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.