Patent Süreçleri ve Buluş Bildirim Zorunluluğu Semineri
08 Şubat 2021 22:11

Üniversitemiz Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Patent Süreçleri ve Buluş Bildirim Zorunluluğu” konulu seminer çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Seminere Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut Selvi, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesinde sınai mülkiyet farkındalığının artırılmasına yönelik olarak “Patent Süreçleri Buluş Bildirim Zorunluluğu Seminerini” düzenlediklerine değindi. Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyinin üretilen bilgi ve sahip olunan teknolojiyle belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, “Dünya üzerindeki ülkelerin ekonomik ve siyasi gücü teknoloji ile ilişkilidir.  Bu nedenle bütün ülkeler yüksek teknolojiyi elinde bulundurmak istemektedir. Teknolojinin gelişmesi için bilgiye, bilime ve bilim insanına yatırım yapmak gereklidir. Bu açıdan teknoloji geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri, teknopark ve benzeri yapılanmalar, bilginin teknolojiye dönüştürülmesi için gerekli mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Üniversite olarak sanayi iş birliklerinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Yıldız, “Yeni fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi yani teknolojinin ticarileştirilmesi karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu süreç üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesine destek sağlamaktadır. Göreve geldikten sonra bütün platformlarda dile getirdiğim, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde en önde olmak hedefimizin kısa sürede öğrencilerimiz ve personelimizde farkındalık yarattığını görüyorum. Bu durum beni çok mutlu etmektedir” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, yönetim olarak bilginin ticarileşmesini ve girişimciliğin artırılmasını desteklerini ifade ederek, “YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitesi  kriterleri ve TÜBİTAK’ın her yıl kamuoyu ile paylaştığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” performans verileri bizim açımızdan çok kıymetlidir. Tüm birimlerimizden eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilik konularında kapasitelerini artırmalarını bekliyorum. Üniversitemiz yaptığı nitelikli araştırmalarla ve ürettiği bilgilerle ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde ya da dış paydaşlarımızla yaptığımız araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ürünler için fikri haklar, patent ve ticarileşme konularında desteklerimiz devam etmektedir.  Teknoloji Transfer Ofisimiz bünyesinde patent konusunda öğrencilerimize ve personelimize her türlü destek verilmektedir. Üniversitemizin 2020 yılında hak sahibi olduğu, 18 ulusal, 11 de uluslararası patent başvurusu bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu sayıların artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. 

 

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, sözlerine Gazi Üniversitesiyle olan iş birliklerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek başladı. Sınai mülkiyet başvurularında Türkiye’nin önemli bir ülke olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Asan, ilerleyen süreçte bunun katma değerlerinin Türk ekonomisine önemli etkiler yapacağını savundu ve üniversitelerin patent başvurularını kurum olarak önemsediklerini ifade etti. Uluslararası patent başvurularında Türkiye’nin 13’üncü sırada olduğunu anlatan Prof. Dr. Asan, “2019 raporlarına göre Türkiye 2 bin 58 patent başvurusuyla yüzde 47 artışa ulaştı ve dünyada en fazla artış yaşayan ülke olmayı başardı. Ülke olarak Hindistan, İsrail, Avustralya, Finlandiya gibi patentte önemli ülkeleri geride bırakmayı başardık. Sıralamada önümüzde olan Kanada, İtalya gibi ülkelere de yaklaştık. Bu hızla devam edersek birkaç yıl sonra sıralamada ilk on içinde yer alabiliriz” dedi.

Prof. Dr. Asan, patent başvurularının sonuçlandırılması ile ilgili kurumlarına yönetilen eleştirilere de yanıt vererek, “Patentlerin sonuçlandırılma süreçlerinin uzamasıyla ilgili üniversitelerimizden eleştiriler alıyoruz. Geçen yıl kurumumuzda 120 uzman istihdam edildi. Salgına rağmen kamuda en fazla istihdam sağlanan kurumlardan biriyiz. Yeni uzmanlarımızın eğitimlerinin ardından aramıza katılmasıyla birlikte başvuru süreçlerine daha kısa sürede yanıt vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı Serkan Özkan, “Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşen Buluşlar ve Buluş Bildirim Zorunluluğu” başlıklı bir sunum yaptı. Grup Ofis Marka & Patent Vekili Gizem Teke Karslı, “Patent Koruması ve Süreçleri”, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Haklar Sorumlusu Öğr. Gör. A. Özgen Eken Karataylı ise “Gazi Üniversitesinde Buluş Bildirimi ve Patent Süreçleri” başlıklı sunum yaptı. Seminer soru-cevap etkinliği ile sona erdi.