Genç Akademisyenler Sempozyumu Yapıldı
11 Aralık 2020 21:00

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi Genç Akademisyenler Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa YILDIZ’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR Gazi Üniversitesi Araştırma ve Proje Desteklerini açıklayan bir sunum yapmışlardır. 1. Oturumda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı yayın etiği, bilimsel çalışmalar ve değerlendirme esasları ile yayınlara erişim konusunda sunumlar gerçekleştirmiştir.

2. Oturumda Dış Kurumlar Araştırma ve Proje Destekleri başlığı altında Ankara Sanayi Odası, Tübitak Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı ve Gazi Teknopark yetkilileri katılım sağlayarak genç araştırmacılarımızla buluşmuşlardır. Girişimcilik, Tübitak Proje Destekleri ve Bireysel Genç Girişimcilik Programları ve Teknopark Fırsatları anlatılmıştır. Sempoyumun son oturumda Gazi Üniversitesi akademisyenlerinin başarı hikayeleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sempozyumda ortak düşünce araştırma geliştirme faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası proje desteklerinden yararlanmaktır. Genç akademisyenlerin motivasyonunu artırmak ve proje bazlı araştırmanın önemini vurgulamaktır.