“Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Gazi Üniversitesi” Çevrim İçi Toplantısı Yapıldı
04 Aralık 2020 21:00

Üniversitemiz Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğünün düzenlediği ‘Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Gazi Üniversitesi’ toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ile Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.Toplantı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’ın konuşmasıyla başladı. Gazi Üniversitesinin araştırma üniversitesi vasfı olan önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, araştırma üniversitelerinin en önemli görevlerinden birinin üretilen bilgiyi sanayinin gelişimine sunmak olduğunu söyledi. Üniversite sanayi iş birliklerini artırmak istediklerini dile getiren Yıldız, en önemli güç olan uzman akademik kadronun projelerle sanayiye açılması ile yerli ve milli teknolojinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.  

Üniversitemiz bünyesinde Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark ve Proje Ofislerinin bulunduğunu anlatan Rektör Musa Yıldız, tüm araştırma geliştirme birimlerine ve yöneticilerine sanayi iş birliklerinde Üniversitemiz öğretim elemanlarıyla birlikte çalışma talimatı verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, öğretim üyelerine “Önümüzdeki süreçte çok çalışmalıyız” diyerek öğrencilerin sanayiyle tanıştırılmasını istedi. Prof. Dr. Yıldız, lisansüstü çalışmalarda sanayi-doktora programlarının üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Öğretim elemanlarından disiplinler arası çalışmaları artırmalarını isteyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki akademisyenlerle ortak akademik çalışmalar yapmasını desteklediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, döner sermaye sisteminde mevzuattan kaynaklı sıkıntılar yaşandığını belirterek, gelen talepler doğrultusunda bazı düzenlemeler yapıldığını belirtti. Araştırma faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan ürünlere yönelik fikri haklar – patent ve ticarileşme konularında desteklerin devam edeceğini söyleyen Yıldız, Bilimsel Araştırma Projeleri birimindeki desteklerin daha verimli kullanılması üzerine de çalışmalar yaptıklarını anlattı.  

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır da yükseköğretimde ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması konusunun üzerinde durdu.  YÖK’ün üniversitelerin puanlamasında dikkat ettiği performans kriterlerinden bahseden Bayındır, bu kriterleri araştırma kapasitesi, etkileşim ve iş birliği, araştırma kalitesi olarak sıraladı. Prof. Dr. Ramazan Bayındır, bu kriterler bakımından Üniversitemizi diğer araştırma üniversiteleriyle karşılaştırdı. 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne de değinen Prof. Dr. Bayındır, Üniversitemizin genel sıralamada 18'inci sırada olduğunu söyledi. Ramazan Bayındır, daha üst sıralara gelmek bakımından neler yapılması gerektiğinden de bahsetti.

Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, 2019 yılında faaliyete geçen koordinatörlüğün kurulma sebebini Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Teknoloji Transfer Ofisi, uygulama ve araştırma merkezleri, kurulması gündemde olan merkezi araştırma laboratuvarının bir çatı altında toplanması olarak belirtti. Prof. Dr. Seferoğlu, birim olarak araştırma birimleri arasında koordinasyon, araştırma göstergeleri, araştırma stratejilerinin ortaya koyulması, araştırmada öncelikli alanlar, araştırma motivasyonu ile araştırma iş birlikleri konularında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Prof. Dr. Seferoğlu, Koordinatörlük olarak Gazi Üniversitenin donanımlı ve kaliteli öğretim üyelerine sahip bir üniversite olduğunu ancak yaptıkları incelemede motivasyonunun yükseltilmesi gerektiğini tespit ettiklerini söyledi. Koordinatörlük olarak tüm akademisyenlerin her konuda öneri, istek ve dileklerini kendilerine ulaştırabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Seferoğlu, bunlara Koordinatörlük olarak en hızlı şekilde dönüş yapacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, Gazi Üniversitesinin üniversite-sanayi iş birliklerindeki durumu ve projeler hakkında bilgiler verirken, koordinatörlük olarak iş birliğini artırmaya yönelik önerilerde bulundu.