“Sağlık Bilimleri Alanında Disiplinlerarası Çalışma Kapasitesinin Artırılması Çalıştayı” Yapıldı
29 Ocak 2021 18:47

Üniversitemiz Araştırma ve Geliştirme Kurum Koordinatörlüğünün düzenlediği “Sağlık Bilimleri Alanında Disiplinlerarası Çalışma Kapasitesinin Artırılması Çalıştayı” çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Çalıştaya, Rektörümüzün yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yasemin Dündar, Araştırma ve Geliştirme Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cemal Çakır, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Özçelik, Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Canbolat, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fecir Duran ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesinin araştırma vasfını kazanmış bir kurum olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle; göreve geldikten hemen sonra araştırma faaliyetlerinde hedefimizi niceliğin yanında niteliğin de artırılması olarak belirledik. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmek için çalışmalara başladık. 95 yıllık başarılı geçmişi ile Gazi Üniversitesi, her alanda olduğu gibi sağlık bilimleri alanında da ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında önemli bir yere sahiptir. Biz, bulunduğumuz konumdan hep daha ilerisini hedeflemekteyiz. Sağlık bilimleri alanında önümüzdeki dönemde uluslararası, proje tabanlı araştırma, sanayi iş birlikleri, girişimcilik ve disiplinlerarası ortak çalışmalar konusunda kapasite artışını önemsiyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldız öğrencilere de seslenerek, “Kaliteli bir eğitim alarak, akademik anlamda bir adım önde olmak ve hedeflerinize ulaşabilmek amacıyla Gazi Üniversitesini seçtiğinizi biliyoruz. Sizlere en iyi eğitimi vererek ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık bilimleri alanında dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler sizlerin eğitiminde sürekli güncelleme gerektirmektedir. Bu nedenle, eğitim müfredatlarında yeni yaklaşımların benimsenmesi, Üniversitemizin laboratuvar ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Sizler hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacaksınız, hocalarınız ve üniversite yöneticileriniz olarak bizler destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, yeni bir sistem için çalıştıklarına değinerek, “Nitelikli akademik kadromuz, araştırma üniversitesi kimliğimiz ve araştırma altyapımız ile önümüzdeki süreçte belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Akademik Veri Yönetim Sisteminin (AVESİS) kullanımı başladı.  Bu yıl akademik teşvik başvuru ve değerlendirme işlemlerini Akademik Teşvik Yönetim Sistemi (ATÖSİS) ile daha etkin gerçekleştiriyoruz. Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin güncellenme çalışmalarını yapıyoruz. Böylece özgün projeler öncelikli destek kapsamına alınacaktır. Kısa süre içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) kullanıma açılacaktır. BAPSİS sisteminin uygulamaya alınması ile birlikte performansa dayalı bir proje başvuru sistemi hayata geçirilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yıldız disiplinlerarası çalışmaların, uluslararası başarıları da beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, “Akademik birimlerimiz ile uygulama ve araştırma merkezlerimizin aynı ekosistemde birlikte disiplinlerarası çalışma yapmasını bekliyoruz. Çalıştayımızda, Üniversitemizin araştırma geliştirme altyapısı kullanılarak sağlık bilimleri alanında disiplinlerarası çalışmaların gerçekleştirilmesi için görüşler paylaşılacaktır. Bu çalıştayın hazırlanmasında başta Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Yasemin Dündar ve Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayda, akademik birimler ve uygulama ve araştırma merkezleri ile sağlık bilimleri alanında disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla Üniversitemizin AR-GE altyapısı tanıtıldı.

Çalıştayda ayrıca, sağlık bilimleri alanında akademik personel ile lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilere Üniversitemizin araştırma altyapısının tanıtımı yapıldı ve proje iş birliklerine yönelik bilgiler verildi.